Experts

Pravinia FACExercise By Therapist Expert 4.0

สถาบันพราวิเนีย ได้มีโครงการ Pravinia4.0 New Platform Project
เพื่อช่วยเหลือหาอาชีพให้กับลูกศิษย์ที่เรียนจบ ให้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

 

  โดยต้องการศิษย์ที่มีความพร้อมทั้งใจและกาย มีการฝึกฝนทำงานนวดหน้า FACExercise อย่างสม่ำเสมอ มีทัศนคติและจิตใจบริการสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ... สำคัญที่สุดต้องยอมรับความผิดพลาดคำตำหนิ และน้อมรับคำปฏิเสธได้...

  จึงจัด #ทดสอบบุคคลิกภาพ #ทดสอบทัศนคติAttitude Test #สอบสัมภาษณ์ #สอบปฏิบัติFACExercise และข้อควรรู้ต่างๆอย่างมืออาชีพ

 

  โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่พิเศษมากๆที่จัดทำมาเพื่อ Therapist ที่พร้อมเติบโตก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ ไปพร้อมกับ #PraviniaNEWPlatfrom เราจะทำให้ท่านได้เป็น "FACExercise Experts" อย่างแท้จริง