หลักสูตรนวดสลายไขมัน กระชับสัดส่วน ขัด/พอกผิว 3 วัน

หลักสูตร การนวดสลายเชลลูไลท์ กระชับสัดส่วน และ ขัด-พอกผิวกาย

 

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตอบโจทย์การให้บริการในเมนู Body Treatment ในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการเลือกใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรีตเม้นต์นั้นๆ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

- หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และผู้ที่เริ่มต้นการเรียนรู้การให้บริการในเมนู Body Treatment
( การนวดสลายเชลลูไลท์ กระชับสัดส่วน และ ขัด-พอกผิวกาย)

- หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการนวดที่ถูกต้อง และสามารถประเมินปัญหาผิวเชลลูไลท์ หรือไขมันสะสมได้

- หลักสูตรนี้สอนเน้นปฏิบัติจริง พร้อมเทคนิคที่ฝึกการจัดวาง Position และ Movement ได้ดี ชึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้Therapist บาดเจ็บลดลง

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

- มีความรู้และความเข้าใจในเชลลูไลท์กับไขมันมีความแตกต่างกันอย่างไร  รวมถึงสาเหตุ/ต้นกำเนิดการเกิดผิวเชลลูไลท์

- มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การนวดสลายเชลลูไลท์ที่แท้จริงมาจากการนวดประเภทใด

- จัดวาง Position และ ฝึก Movement ได้ดี ชึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้Therapist บาดเจ็บลดลง

- มีความรู้และความเข้าใจในอาการคันยิบๆ ที่ใครๆนิยามว่าไขมันแตกคืออะไร คุณยังตอบคำถามแบบเดิมๆอยู่หรือไม่ว่า “ไขมันแตกตัว”